MAKE ART NOT WAR – výstava autorských plakátů na podporu Ukrajiny (duben 2022)

Dva autorské printy po 10 ks pro výstavu Make Art Not War po boku umělců jako Michal Škapa, Milan Cais, Maxim, David Strauzz a pod. 

Odkaz: https://makeartnotwar.cz/p26-lix-one

Art for Amnesty 2021 - Součást společné dobročinné výstavy

Několik děl v rámci společné dobročinné výstavy po boku umělců jako Pasta Oner, Michal Škapa, Tomáš Císařovský a pod.

Panic attack - Vnitroblock Praha (květen - červen 2020)

Sám Lix během svého života prošel několika panickými záchvaty. Ve svých obrazech se snaží zachytit energii, která se aktivuje v režimu fight or flight, tedy bojuj, nebo uteč.

V takovou chvíli tělo vyvíjí mnohem více energie, než si situace vyžaduje. V obrazech jsou pocity vyjádřeny rozmanitou barevnou škálou a dynamické tahy vedou energii doslova ven z pláten, jako by jim předurčená plocha nestačila.

Přesto všechno v liniích hledá řád a pomáhá kompozici najít jistý klid. Stejně jako při panickém záchvatu můžete bojovat či utíkat, ale nejlepší je nakonec přijmout realitu a procitnout v hluboké vyrovnanosti.

Panic attack - KCHJ - Dudes and Barbies gallery (srpen - zaří 2020)

Pokračování úspěšné výstavy Panic attack.

Using Format